Politica de Confidentialitate

Cine suntem și cum ne puteți contacta
PoloShop este denumirea comercială a societatii SC POLO STORE SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Mun. Curtea de Arges, Str. Cuza Voda, nr. 137, cam. 3, jud. Arges, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J3/1007/2019, cod unic de înregistrare fiscală 40880524 (în continuare “PoloShop” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor – Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulaţia libera a acestor date, Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@poloshop.ro sau prin poștă sau curier la adresa SC POLO STORE SRL, Str. Cuza Voda, nr. 137, cam. 3, mun. Curtea de Arges, jud. Arges.

Prezenta Politica de Confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatea și scopurile în care le colectam, situațiile în care le transferăm, precum și drepturile pe care utilizatorii website-ului www.poloshop.ro le au în privința prelucrării datelor personale.

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre, precum si Politica Cookies, în care se explică folosirea cookie-urilor pe site-ul nostru.

Ce sunt datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categoriile de date prelucrate
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când completati formularul de comanda, ne furnizati numele și prenumele, nr. de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare.
Cand completati “Formular de contact”, ne furnizati numele și prenumele, nr. de telefon si adresa de e-mail.
Cand completati formularul “Aboneaza-te la newsletter”, ne furnizati numele și prenumele, si adresa de e-mail.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri, disponibila, de asemenea, pentru consultare pe website.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

pentru a vă furniza produsele pe care ni le-ați solicitat și pentru a rezolva orice problemă legată de acestea;
pentru activități post-vânzare, cum ar fi: servicii de relații cu clientii, informarea utilizatorilor/clienților;
pentru gestionarea sau administrarea relației de afaceri a dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră cu noi, inclusiv pentru procesarea plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență;
pentru protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
pentru identificarea persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
pentru respectarea, exercitarea și apărarea drepturilor noastre legale;
pentru realizarea de sondaje, cercetări, studii de piață și statistici având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor noastre și înțelegerea preferințelor clienților;
pentru transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing cu privire la serviciile pe care le furnizam, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile dumneavoastră;
in orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face pe baza unuia dintre temeiurile de mai jos:
Prelucrarea este efectuată în baza consimțământului dumneavoastră explicit;
Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

Destinatari ai datelor personale
În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în funcție de necesitate, următoarelor categorii de destinatari:

Autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale);
Furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de furnizare a serviciilor (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților);
Instituții bancare;
Instanțe de judecata sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;

SC POLO STORE SRL va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră.

SC POLO STORE SRL ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat, indiferent de locul în care sunt transferate.
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Perioada de retenție a datelor
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe website-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, drepturi ce sunt enumerate mai jos.
Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fața de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă prin posta la adresa Mun. Curtea de Arges, str. Cuza Voda, nr. 137, cam. 3, jud. Arges sau un e-mail la contact@poloshop.ro.

Actualizarea Politicii de Confidențialitate
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna iunie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În astfel de cazuri, versiunea modificata a Politicii de Confidențialitate va fi afisata pe website-ul nostru.

De asemenea, în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă aflați că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin una din metodele de mai sus.